Over de steunpunten

Bouwen? Verbouwen? Renoveren? De steunpunten duurzaam bouwen zijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen die in Vlaanderen nood heeft aan objectief advies en begeleiding op het vlak van isolatie, ventilatie, hernieuwbare energie, hemelwatergebruik enzovoort.

Iedere Vlaamse provincie heeft zijn eigen steunpunt, al dan niet met een fysiek centrum. Ieder steunpunt bestaat uit een team van architecten, ingenieurs en biologen aangevuld met communicatie- en administratiemedewerkers. Aan het hoofd van elk steunpunt staat een coördinator of bestuurder.

hero foto

Onze coördinatoren

Alexander van Haesbroeck

Kamp C

Paul Claes

Dubolimburg

Liesbeth De Vetter

Oost-Vlaanderen

Wannes Meersmans

Acasus

Hilde Hacour

Vlaams-Brabant

Onze Missie

De Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen willen samen met hun partners duurzaam wonen en bouwen stimuleren bij verschillende doelgroepen.

Om tegen 2050 naar een koolstofarme en klimaatbestendige samenleving te evolueren, moeten nog grote inspanningen worden geleverd. Binnen de bouwsector moet gewerkt worden aan een grootschalige renovatiegolf in Vlaanderen, een shift naar duurzame verwarming en moet maximaal ingezet worden op de principes van duurzaam, circulair en klimaatadaptief wonen en bouwen.

De steunpunten helpen de doelstellingen op dit vlak mee realiseren.

 

De 5 steunpunten werken gebiedsdekkend voor hun provincie en hebben met de steun van de Vlaamse overheid een sterk en uniform aanbod uitgewerkt.  Zij zijn belangrijke partners voor het lokaal vertalen van het Vlaams beleid rond duurzaam wonen en bouwen.

Ze zorgen voor een extra meerwaarde door hun provinciaal netwerk optimaal in te schakelen en zo een brug te slaan tussen verschillende actoren en stakeholders.

De duurzaamheidsmeters die zijn ontwikkeld door de Vlaamse overheid, zoals de GRO en de duurzaamheidsmeter wijken vormen het referentiekader voor de werking van de steunpunten.

Samen met de Vlaamse overheid zetten de steunpunten in op:

  • een breed netwerk rond duurzaam wonen en bouwen
  • bouw- en renovatieadvies voor particulieren (residentiële gebouwen)
  • projectadvies voor publieke of semi-publieke bouwheren en verenigingen (niet-residentiële gebouwen)
  • het opbouwen en delen van kennis (kenniscentrum)

Adviseren

Wij geven bouwadvies en begeleiding aan particulieren, lokale besturen, non-profitorganisaties en scholen.

Ons bouwadvies is:

  • Onafhankelijk, objectief en deskundig
  • Op maat
  • Toekomstbestendig

De invulling van dit aanbod kan verschillen per steunpunt.

Bekijk ons adviesaanbod

Informeren

Wij zijn hét kenniscentrum voor duurzaam wonen en (ver)bouwen en GRO. De opgebouwde knowhow en kennis delen we niet enkel onderling, maar ook tijdens diverse infosessies, opleidingen, expo’s en studiedagen.

Daarnaast blijven we op zoek gaan naar nieuwe thema’s, onderwerpen en toepassingen zodat we de (duurzame) bouwsector verder kunnen doen groeien en de garantie bieden dat ons advies relevant en kwalitatief blijft.

Lees meer over kennisdeling

Inspireren

Aan de hand van concrete voorbeeldprojecten en tentoonstellingen willen we je inspireren om zelf met de principes van duurzaam bouwen aan de slag te gaan.

Bekijk de lopende tentoonstellingen

Een initiatief van