Bouw- en renovatieadvies

De vijf Vlaamse Steunpunten Duurzaam Bouwen zijn hét kenniscentrum voor renoveren en bouwen in Vlaanderen.

We adviseren en begeleiden particulieren, lokale overheden, non-profitorganisaties, scholen en bouwprofessionelen (aannemers/architecten) op maat van hun project(en).

Ons advies is objectief en onafhankelijk: we dienen geen belangen van commerciële partners maar zorgen voor een klare, objectieve kijk met focus op mens en milieu. We zoeken naar de grootst mogelijke winst op het vlak van energiezuinigheid en leef- & gebruikscomfort om zo te komen tot toekomstbestendige, duurzame gebouwen.

We focussen op alle thema’s van duurzaam bouwen, waaronder circulariteit, hernieuwbare energie, klimaatbestendigheid, ontharding, groenblauwpeil enzovoort.

Elk steunpunt heeft zijn (eigen) specifieke adviesformules uitgewerkt.

hero foto

Onze doelgroepen

Particulieren

Ga je bouwen of renoveren? Wil je graag je wooncomfort verhogen en besparen op je energiefactuur? En heb je daarbij hulp nodig?

Particuliere (ver)bouwers kunnen rekenen op objectief advies en begeleiding op maat en aan huis. Isolatie, ventilatie, verwarming, hernieuwbare energie, hergebruik regenwater enzovoort: we helpen je graag op weg! Je krijgt na afloop van het advies een uitgebreid verslag.

Elk steunpunt heeft zijn specifieke adviesformules uitgewerkt:

Lokale overheden

De steunpunten adviseren lokale overheden over alle mogelijke aspecten om hun patrimonium te verduurzamen, zowel op gebouwniveau als op strategisch vlak.

Het advies is nadrukkelijk gebaseerd op GRO, een evaluatietool om de duurzaamheid van bouwprojecten en sites te meten en te vergroten.

De ambitie: via een geïntegreerd ontwerpproces tot toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te komen, waarin sterk wordt ingezet op circulair bouwen.

Non-profit & verenigingen

Verenigingsgebouwen, parochiecentra, jeugdlokalen, sportinfrastructuur: vaak dateren ze uit tijdsperiodes waarin duurzaamheid geen prioriteit was.

De steunpunten helpen non-profitorganisaties (jeugd, sport, cultuur) om hun gebouwen energie-efficiënter te maken door middel van kleine beheersbare en concrete acties en maatregelen. Tegelijk maken we werk van sensibilisering van de vereniging en haar leden.

Bouwprofessionelen

De bouwsector is een essentiële partner in het streven naar duurzaam bouwen en renoveren. De steunpunten helpen architecten en aannemers om duurzaamheid in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Scholen

Een duurzaam bouwproject of renovatie realiseren voor je school? Begeleiding is dan vaak erg welkom. De steunpunten komen je hierin graag tegemoet met onafhankelijk en deskundig advies op maat. Dit bouwadvies helpt je om je project te verduurzamen en je voorbeeldfunctie te vervullen, bijvoorbeeld in het kader van het Klimaattraject van MOS.

Een initiatief van