hero image

Natuur-Inbouw

Via het Natuur-inbouw project willen we er mee voor zorgen dat natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal wordt en voor iedereen toegankelijk is.

De steunpunten duurzaam bouwen zijn partner van het project Natuur-inbouw, gefinancierd door het fonds voor ruimtelijke ontwikkeling Interreg Vlaanderen-Nederland, vanuit de Europese Unie. Dit project kent zowel Nederlandse als Vlaamse partners en heeft als doel om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven bij het klimaatbestendig maken van onze gebouwen. Om dit te bereiken wordt onderzoek gedaan naar bestaande faunavriendelijke maatregelen in natuurinclusieve bouwprojecten. Daarnaast worden nieuwe bouwtechnieken en materialen ontwikkeld en geoptimaliseerd.

Ook is er aandacht voor het opleiden en bijscholen van o.a. projectontwikkelaars, bouwers, architecten en beleidsmedewerkers. Om doelgroepen te inspireren voor natuurinclusief bouwen worden demonstratieprojecten uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen, zowel bij nieuwbouw, herinrichting als renovatie. Om ervoor te zorgen dat natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal wordt en voor iedereen toegankelijk is, wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van methodieken en tools voor draagvlak en participatie.

Het project loopt van 1 september 2023 tot 31 augustus 2026. De deelnemende organisaties uit Vlaanderen zijn APB Kamp C, Blenders VZW, Embuild Vlaanderen, Hogeschool PXL, Natuurinvest, Natuurpunt Studie, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Stad Gent, Vlaamse overheid en Buildwise. De deelnemende organisaties uit Nederland zijn: Gemeente Breda, Gemeente Goes, Gemeente Middelburg, Gemeente Terneuzen, Gemeente Weert, Provincie Zeeland, Technische Universiteit Eindhoven en Vogelbescherming Nederland.

 

Meer informatie over dit project vind je terug op de projectwebsite.

Een initiatief van