hero image

20/08/23

Nieuws

Nieuwe website online!

Bouwen? Verbouwen? Renoveren? De steunpunten duurzaam bouwen zijn het aanspreekpunt voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren in Vlaanderen. Iedere Vlaamse provincie beschikt over een eigen steunpunt en samen ondersteunen we de Vlaamse overheid in haar ambitie om zo snel mogelijk naar een klimaatneutraal Vlaams patrimonium te evolueren.

Isolatie, ventilatie, hernieuwbare energie, hemelwatergebruik: de steunpunten bieden je een antwoord op al jouw vragen en doen dat volledig op maat van jouw (ver)bouwproject. Via de nieuwe website bieden we een helder overzicht van onze werking en troeven en kan je de links naar de diverse websites van de verschillende steunpunten terugvinden.

Het advies en de begeleiding van de steunpunten duurzaam bouwen is objectief, deskundig en onafhankelijk. We dienen dus geen commerciële belangen. We gaan steeds op zoek naar de grootst mogelijke winst voor mens en milieu. Hierbij focussen we onder andere op energiezuinigheid en het leef- en gebruikscomfort. Zo willen ons steentje bijdragen aan toekomstbestendige en duurzame gebouwen. Alle thema’s van duurzaam bouwen, waaronder circulariteit, hernieuwbare energie, klimaatbestendigheid, ontharding, groenblauwpeil enzovoort, zijn opgenomen in onze adviezen.

Niet alleen particuliere (ver)bouwers kunnen rekenen op objectief advies en begeleiding op maat, ook lokale overheden, scholen en non-profit organisaties die hun patrimonium willen verduurzamen of hun gebouwen energie-efficiënter willen maken kunnen bij ons terecht. Deze adviezen zijn gebaseerd op GRO, een evaluatietool om de duurzaamheid van bouwprojecten en sites te meten en te vergroten. Ze heeft als ambitie om, via een geïntegreerd ontwerpproces, tot toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te komen, waarin sterk wordt ingezet op circulair bouwen.

Ook de bouwsector is een essentiële partner in het streven naar duurzaam bouwen en renoveren. De steunpunten helpen architecten en aannemers om duurzaamheid in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Kenniscentrum

Naast advies en ondersteuning, doen de steunpunten ook dienst als hét kenniscentrum voor alles wat betrekking heeft tot duurzaam wonen en (ver)bouwen. De jarenlang opgebouwde knowhow en kennis delen we niet enkel onderling, maar ook tijdens diverse infosessies, opleidingen, expo’s en studiedagen. Daarnaast blijven we op zoek gaan naar nieuwe thema’s, onderwerpen en toepassingen zodat we de (duurzame) bouwsector verder kunnen doen groeien en de garantie bieden dat ons advies relevant en kwalitatief blijft.

 

Een initiatief van